Op mijn 24e ben ik gediagnosticeerd met Asperger autisme. Dat was het begin van een zoektocht naar manieren om daarmee om te gaan. De ultieme uitkomst daarvan was het verschijnen van mijn boek Anders kijken naar autisme in 2016 bij uitgeverij AnkhHermes. Het doel van het boek en de website is om een platform te zijn voor een meer holistische benadering van autisme.

Er wordt nog te vaak erg negatief tegen autisme aangekeken. En dat is niet nodig. De reguliere visie op autisme stelt dat autisme een psychische stoornis is. Dat stempel is overtrokken. Autisme is een manier van zijn. Weliswaar één die gepaard gaat met aanpassingsproblemen, maar er is niets engs of raars aan autisme. Mensen met autisme zijn vaak originele en authentieke mensen die de moed hebben om radicaal hun eigen weg te gaan.

Het doel van Anders kijken naar autisme is de subtiele binnenkant van autisme naar buiten te brengen en zo de beeldvorming rondom autisme in balans te brengen. Door foutieve aannames over autisme krijgen mensen met ASS niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Door dat aan te vullen met inzichten uit holistische manieren van kijken heb ik zelf een groot deel van mijn dagelijkse problemen opgelost.

Om deze kennis te delen, heb ik mijn boek geschreven. Uit de positieve reacties die ik heb ontvangen bleek dat ik iets heb geraakt dat bij meer mensen leefde. Mijn missie is het overbrengen van de diepere kant van autisme, zodat mensen zonder ASS beter kunnen gaan begrijpen wat autisme is en waarom mensen met ASS zich gedragen zoals ze zich gedragen.