De binnenwereld van vrouwen met autisme: imaginaire relaties

Hoewel er uiteraard gemeenschappelijke kenmerken zijn tussen mannen en vrouwen met autisme zijn er bij vrouwen toch een paar kenmerken die eruit springen en die te maken hebben met aanpassing aan de maatschappij. Of die te maken hebben met hun vrouwelijkheid. Hoewel vaak wordt gedacht dat vrouwen met autisme wel erg mannelijk zullen zijn, wordt een groot stuk vrouwelijkheid toch niet overruled door autisme. Dat lijkt tot een aantal heel specifieke gedragingen die tot niet zo lang geleden geen belletje deden rinkelen dat een meisje autisme of Asperger zou kunnen hebben.

Continue reading “De binnenwereld van vrouwen met autisme: imaginaire relaties”

Autisme als rijpingsprobleem in plaats van psychische stoornis

Wat ik al jaren roep, lijkt nu bevestigd te worden door de wetenschap.  Autisme als rijpingsprobleem in plaats van een psychische of zelfs psychiatrische stoornis. In een interessant artikel in NRC Handelsblad van 28 januari genaamd ‘Nu kopzorgen, straks koppositie’ wordt uitgelegd dat autisme misschien een bescherming biedt tegen cognitieve achteruitgang.

Continue reading “Autisme als rijpingsprobleem in plaats van psychische stoornis”

Is sociaal onvermogen bij autisme oorzaak of gevolg? (1)

Voor de meeste mensen is autisme in de eerste plaats een sociale handicap. En met een reden: in de omgang met iemand met ASS is het eerste wat opvalt dat hij of zij sociaal ‘anders’ is, om het even neutraal te zeggen. Mensen met autisme kunnen niet zo gemakkelijk met andere mensen omgaan. Ze hebben niet altijd gespreksstof, en als ze het wel hebben gaat dat in veel gevallen over hun favoriete onderwerp. We hebben niet zoveel te vertellen en hoeven ook niet zoveel te vertellen. De onwil om te praten wordt vaak geweten aan een sociale stoornis: als je niet wilt socializen, dan zal dat wel komen omdat je non-sociaal bent. En sociale wezens zien dat als een probleem. Continue reading “Is sociaal onvermogen bij autisme oorzaak of gevolg? (1)”