Anders kijken naar autisme

We zien vaak niet wie mensen met autisme echt zijn. We zijn vaak geneigd om alleen hun afwijkende gedrag en stereotypen waar te nemen. Zo staan we niet open voor de diepere boodschap van autisme en het moois wat deze mensen komen brengen We doen zo niet alleen mensen met autisme, maar ook onszelf tekort. Anders kijken naar autisme is een uniek en positief alternatief voor het gangbare denken in beperkingen.

Toen ik in 2004 na een woelige periode de diagnose ‘syndroom van Asperger’ kreeg, ben ik alles gaan lezen wat ik te pakken kon krijgen over het onderwerp. Volgens de meeste boeken leed ik aan een contactstoornis, maar dat was niet hoe ik me voelde. Mijn werkelijke handicap was mijn enorme gevoeligheid. Juist dat onderwerp werd in de gangbare literatuur over autisme slechts terloops benoemd.

kaftboek

Autisme is niet wat het lijkt

Ik merkte dat mensen zonder autisme aannames over autisme hadden die weinig te maken hadden met hoe ik en andere mensen met autisme in elkaar zaten. Ik merkte dat er een kloof zit tussen hoe autisme echt is en hoe we het waarnemen en hoe de wetenschap autisme beschreven heeft. Mijn persoonlijke visie op autisme is dat het een conditie van extreme hoogsensitiviteit is met een grote energetische ontvankelijkheid. Hierdoor wordt het lastig om te aarden op aarde. Autisme is voor mij in de eerste plaats een aardingsstoornis in plaats van een contactstoornis. Door te gaan aarden, kan het functioneren van mensen met autisme worden verbeterd.

Anders kijken naar autisme

Het boek behandelt onder meer de specifieke vorm van hoogsensitiviteit die bij autisme hoort plus handvatten om ermee om te gaan. Verder bevat het een verkenning over multidimensionaliteit, oftewel leven in meerdere dimensies tegelijk en welke gevolgen dat heeft voor je functioneren. Verder wordt een alternatieve manier van contact maken met mensen op het autismespectrum behandeld. Er is speciale aandacht voor overprikkeling, één van de meest onderbelichte problemen van mensen met autisme. Verder is er een apart hoofdstuk gewijd aan autisme bij vrouwen en in het verlengde daarvan, relationele en seksuele aspecten die een rol kunnen spelen bij autisme. Het boek biedt zo een kader voor omgaan met alle kanten van mens-zijn bij autisme, in plaats van slechts de ‘geijkte’ problemen zoals prikkelverwerking, planning en communiceren. Het is daarbij de bedoeling om bepaalde onderwerpen uit de taboesfeer te halen, zoals niet gender-stereotype gedrag en manieren van omgaan met je seksualiteit. Het zijn juist deze onderwerpen die zo nauw verbonden zijn met onze identiteit en gronding als mens en die zo weinig aandacht krijgen in de gangbare omgang met autisme. Tot slot wordt met de kennis die is opgedaan in het boek, teruggekeken naar de kenmerkende gedragingen en eigenschappen die bij autisme horen. Er hoeft eigenlijk niets te veranderen. We hoeven alleen maar anders te gaan kijken naar wat er is en een helpende hand te bieden. Zodat iedereen comfortabel kan zijn met zijn manier van zijn.