Veiligheid: een diepere vorm van acceptatie

Er wordt nogal eens voorbijgegaan aan de intense behoefte van mensen met autisme aan veiligheid. Dan bedoel ik niet de veiligheid van geborgen opgroeien, hoewel dat natuurlijk ook belangrijk is. Het gaat om de veiligheid jezelf te mogen zijn. Veiligheid ligt in het verlengde van acceptatie, maar gaat een niveau dieper. Acceptatie kan vrij oppervlakkig zijn, al is het maar niet reageren op gedrag. Veiligheid is een diepgevoelde vorm van diepgaande acceptatie. Waar acceptatie nog een façade kan zijn, is veiligheid niet te faken. En mensen met autisme voelen feilloos of ze veilig zijn of niet.

Continue reading “Veiligheid: een diepere vorm van acceptatie”

Is een beperking echt een beperking?

Er is iets bijzonders gebeurd wat ik graag wil delen. Het is allemaal nog heel vers en ik weet niet hoe het zich gaat ontwikkelen, maar het is te mooi om het voor me te houden.

Continue reading “Is een beperking echt een beperking?”

Autisme als rijpingsprobleem in plaats van psychische stoornis

Wat ik al jaren roep, lijkt nu bevestigd te worden door de wetenschap.  Autisme als rijpingsprobleem in plaats van een psychische of zelfs psychiatrische stoornis. In een interessant artikel in NRC Handelsblad van 28 januari genaamd ‘Nu kopzorgen, straks koppositie’ wordt uitgelegd dat autisme misschien een bescherming biedt tegen cognitieve achteruitgang.

Continue reading “Autisme als rijpingsprobleem in plaats van psychische stoornis”

Overbodige prikkels en de voorbereide ruimte

Alweer jaren geleden stuitte ik op het boek ‘Asperkids’ van  Jennifer Cook o’Toole, een moeder met asperger van kinderen met asperger. Echt zo’n heerlijk boek vol eye-openers dat alleen maar geschreven had kunnen zijn door iemand op het spectrum. Omdat haar kinderen op reguliere scholen bleven uitvallen, besloot ze haar kinderen thuis te onderwijzen. Omdat ze vanuit haar eigen ervaring  begreep hoeveel moeite haar kinderen met overbodige prikkels hadden, heeft ze haar methode daarop aangepast. Van daaruit heeft zij het principe van de ‘voorbereide ruimte’ ontwikkeld. Ik ben er zelf mee gaan werken en het mooie is dat zich als een olievlek over allerlei terreinen van mijn leven heeft verspreid zonder dat ik daar voor mijn gevoel hard voor heb gewerkt. Continue reading “Overbodige prikkels en de voorbereide ruimte”

Motorische problemen bij autisme: het snijvlak tussen lichaam en geest

In de motorische en executieve problematiek die gepaard gaat met autisme wordt het aardingsprobleem van autisme duidelijk. Het lichaam is niet vanzelfsprekend een verlengstuk van de geest.

 

Het verbaast mensen soms dat autisme behalve met sociale problemen ook gepaard gaat met motorische problemen of problemen met executieve functies. Hieruit blijkt maar weer dat we ons blindstaren op de sociale aspecten van ASS en compleet missen waar het eigenlijk om gaat: een probleem om de geest te laten indalen en doorwerken in het lichaam. Continue reading “Motorische problemen bij autisme: het snijvlak tussen lichaam en geest”