Intelligentie versus IQ. ‘Diep denken’

De manier waarop we tegen intelligentie aankijken is hoognodig aan revisie toe. We beschouwen intelligentie vaak als de mate waarin iemand in staat is op eerder opgedane kennis te reproduceren. Je krijgt stof onderwezen, moet dat in je hoofd stampen en later wordt dat overhoord. Wie dat goed kan, heeft de wind mee in onderwijsland. De werkelijkheid van intelligentie is echter veel geraffineerder dan dat.

Continue reading “Intelligentie versus IQ. ‘Diep denken’”

De binnenwereld van vrouwen met autisme: imaginaire relaties

Hoewel er uiteraard gemeenschappelijke kenmerken zijn tussen mannen en vrouwen met autisme zijn er bij vrouwen toch een paar kenmerken die eruit springen en die te maken hebben met aanpassing aan de maatschappij. Of die te maken hebben met hun vrouwelijkheid. Hoewel vaak wordt gedacht dat vrouwen met autisme wel erg mannelijk zullen zijn, wordt een groot stuk vrouwelijkheid toch niet overruled door autisme. Dat lijkt tot een aantal heel specifieke gedragingen die tot niet zo lang geleden geen belletje deden rinkelen dat een meisje autisme of Asperger zou kunnen hebben.

Continue reading “De binnenwereld van vrouwen met autisme: imaginaire relaties”

Het hoogsensitiviteitsspectrum. Connecting the dots.

Hoewel ze op het oog hemelsbreed van elkaar lijken te verschillen begint me steeds duidelijker te worden dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen empaten en mensen op het autismespectrum dat ik me afvraag wat nou het wezenlijke verschil is tussen de twee. Continue reading “Het hoogsensitiviteitsspectrum. Connecting the dots.”

Is een beperking echt een beperking?

Er is iets bijzonders gebeurd wat ik graag wil delen. Het is allemaal nog heel vers en ik weet niet hoe het zich gaat ontwikkelen, maar het is te mooi om het voor me te houden.

Continue reading “Is een beperking echt een beperking?”

Autisme en gebruik van geestverruimende middelen

Hier een artikel over een niet zo gangbaar onderwerp en zeker niet in relatie tot autisme: het gebruik van geestverruimende middelen. Disclaimer: het is nadrukkelijk niet mijn bedoeling om het gebruik van geestverruimende middelen te promoten of te idealiseren. Het is simpelweg een ervaring waar sommigen voor kiezen. Ook als dit onderwerp op weerstand van de lezer stuit, vertrouw ik op de mogelijkheid om dit onderscheid te maken.

Continue reading “Autisme en gebruik van geestverruimende middelen”

Ik wil niet compenseren. Ik wil leven.

Mensen met ASS en een hoge intelligentie zullen het wel vaker te horen krijgen: “met je intelligentie kun je gelukkig veel compenseren”.  Het is goed bedoeld, maar er zit een misvatting achter: dat verstand de plaats van gevoel kan innemen. Net zoals gevoel verstand niet kan vervangen.

Continue reading “Ik wil niet compenseren. Ik wil leven.”

Autisme als rijpingsprobleem in plaats van psychische stoornis

Wat ik al jaren roep, lijkt nu bevestigd te worden door de wetenschap.  Autisme als rijpingsprobleem in plaats van een psychische of zelfs psychiatrische stoornis. In een interessant artikel in NRC Handelsblad van 28 januari genaamd ‘Nu kopzorgen, straks koppositie’ wordt uitgelegd dat autisme misschien een bescherming biedt tegen cognitieve achteruitgang.

Continue reading “Autisme als rijpingsprobleem in plaats van psychische stoornis”

Spreek iemand aan op wat hij is, niet op wat hij niet is

Ik was laatst in gesprek met iemand en ergens in dat gesprek kreeg ik te horen: “je moet eens wat spontaner worden”.  Ik voelde een golf van chagrijn en afgewezen-worden in me omhoog borrelen. Hit where it hurts.

Continue reading “Spreek iemand aan op wat hij is, niet op wat hij niet is”

Vrouwen met autisme en subassertieve communicatie

Onlangs werd me duidelijk dat vrouwen met autisme in veel gevallen te maken hebben met een obstakel waar mannen met ASS (vaak) in mindere mate door worden gehinderd: het ontrafelen van codes waarin neurotypische vrouwen op subassertieve wijze met elkaar communiceren.

Continue reading “Vrouwen met autisme en subassertieve communicatie”

Wat te doen met herrie?

Ik had weer zo’n weekend. Zo’n weekend waar je je de hele week op verheugt omdat de agenda leeg is en uiteindelijk had ik er niets aan. Wat bleek? De vriendin van mijn buurjongen was weg en als de kat van huis is, dansen de muizen. Op zaterdagavond was het mannenavond. Mijn buurjongen is voetbalfan, dus het werd luidruchtig. Continue reading “Wat te doen met herrie?”