Veiligheid: een diepere vorm van acceptatie

Er wordt nogal eens voorbijgegaan aan de intense behoefte van mensen met autisme aan veiligheid. Dan bedoel ik niet de veiligheid van geborgen opgroeien, hoewel dat natuurlijk ook belangrijk is. Het gaat om de veiligheid jezelf te mogen zijn. Veiligheid ligt in het verlengde van acceptatie, maar gaat een niveau dieper. Acceptatie kan vrij oppervlakkig zijn, al is het maar niet reageren op gedrag. Veiligheid is een diepgevoelde vorm van diepgaande acceptatie. Waar acceptatie nog een façade kan zijn, is veiligheid niet te faken. En mensen met autisme voelen feilloos of ze veilig zijn of niet.

Continue reading “Veiligheid: een diepere vorm van acceptatie”

Intelligentie versus IQ. ‘Diep denken’

De manier waarop we tegen intelligentie aankijken is hoognodig aan revisie toe. We beschouwen intelligentie vaak als de mate waarin iemand in staat is op eerder opgedane kennis te reproduceren. Je krijgt stof onderwezen, moet dat in je hoofd stampen en later wordt dat overhoord. Wie dat goed kan, heeft de wind mee in onderwijsland. De werkelijkheid van intelligentie is echter veel geraffineerder dan dat.

Continue reading “Intelligentie versus IQ. ‘Diep denken’”

Autisme, seksualiteit en grenzen

Naar aanleiding van de online campagne ‘Me too’ waarin vrouwen uitkomen voor seksuele intimidatie of misbruik ben ik gaan nadenken over autisme, seksualiteit, grenzen en de definitie van misbruik en grensoverschrijdend gedrag. De campagne laat zien dat het beeld dat wij van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben niet overeenkomt met de realiteit. Dat geldt voor neurotypische vrouwen en ik denk dat het voor vrouwen en mannen met ASS nog veel sterker geldt.

Continue reading “Autisme, seksualiteit en grenzen”

Is een beperking echt een beperking?

Er is iets bijzonders gebeurd wat ik graag wil delen. Het is allemaal nog heel vers en ik weet niet hoe het zich gaat ontwikkelen, maar het is te mooi om het voor me te houden.

Continue reading “Is een beperking echt een beperking?”

Emotionele manipulatie en autisme

Een vaak voorkomend probleem in relaties met autisme is emotionele manipulatie. Het is voor neurotypische mensen vaak lastig om er doorheen te prikken omdat het fenomeen zo ongrijpbaar is. Voor mensen met ASS is het nog moeilijker. Het grootste probleem met manipulatie is dat de persoon in kwestie het zelf onbewust doet, vanuit angst of gekwetstheid. Het is een onbewust gedrag en daarom zal de persoon in kwestie vaak ontkennend reageren als je hem of haar confronteert met dit gedrag. Het is niet iedereen gegeven om te reageren met reflectie als je wordt geconfronteerd met het feit dat je de belevingswereld van een ander bagatelliseert om je eigen onzekerheden te verbergen.

Continue reading “Emotionele manipulatie en autisme”

Ik wil niet compenseren. Ik wil leven.

Mensen met ASS en een hoge intelligentie zullen het wel vaker te horen krijgen: “met je intelligentie kun je gelukkig veel compenseren”.  Het is goed bedoeld, maar er zit een misvatting achter: dat verstand de plaats van gevoel kan innemen. Net zoals gevoel verstand niet kan vervangen.

Continue reading “Ik wil niet compenseren. Ik wil leven.”

Spreek iemand aan op wat hij is, niet op wat hij niet is

Ik was laatst in gesprek met iemand en ergens in dat gesprek kreeg ik te horen: “je moet eens wat spontaner worden”.  Ik voelde een golf van chagrijn en afgewezen-worden in me omhoog borrelen. Hit where it hurts.

Continue reading “Spreek iemand aan op wat hij is, niet op wat hij niet is”

Empathie en gedeelde ruimte

Een van de grootste struikelblokken bij autisme is empathie: het mee-voelen met iemand anders. Niet te verwarren met medelijden. Het mee-voelen en ook uiten dat je mee-voelt is voor mensen naast (en ook wel op) het autismespectrum een emotionele basisbehoefte. Continue reading “Empathie en gedeelde ruimte”

Vrouwen met autisme en subassertieve communicatie

Onlangs werd me duidelijk dat vrouwen met autisme in veel gevallen te maken hebben met een obstakel waar mannen met ASS (vaak) in mindere mate door worden gehinderd: het ontrafelen van codes waarin neurotypische vrouwen op subassertieve wijze met elkaar communiceren.

Continue reading “Vrouwen met autisme en subassertieve communicatie”