Empathie en gedeelde ruimte

Een van de grootste struikelblokken bij autisme is empathie: het mee-voelen met iemand anders. Niet te verwarren met medelijden. Het mee-voelen en ook uiten dat je mee-voelt is voor mensen naast (en ook wel op) het autismespectrum een emotionele basisbehoefte. Continue reading “Empathie en gedeelde ruimte”

Een holistische kijk op fixaties en preoccupaties bij autisme

In de omgang met preoccupaties is het belangrijk dat je het proces laat stromen. Het heeft te maken met het levensdoel van mensen met ASS.

 

Autisme wordt gekenmerkt door blokkades

Autisme  gaat gepaard met blokkades in de ontwikkeling. In normale situaties ontwikkelt een kind zich volgens een redelijk vast patroon volgens een bepaalde curve. Verschillende stappen vallen samen met een bepaalde kalenderleeftijd. Bij autisme is deze ontwikkeling verstoord. Continue reading “Een holistische kijk op fixaties en preoccupaties bij autisme”

Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief

Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief

Dit artikel is eerder verschenen op online magazine www.nieuwewtijdskind.com

Ik streef naar een mentaliteitsverandering ten aanzien van autisme. Autisme wordt bestempeld als een ‘psychische stoornis’ met diagnostische criteria in de DSM-V, een behandeltraject en sociale voorzieningen voor de mensen ‘op het spectrum’.  Aan autisme hangt een negatief stigma: we zien het als een ‘menselijkheidsdefect’. Continue reading “Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief”