Routines: last of hulp?

Mensen met ASS en routines: ze horen bij elkaar als een peper-en-zoutstel. Maar worden we er altijd beter van? En zijn we er echt zo aan overgeleverd als we denken? My way or the highway leidt tot stress in gezinnen en relaties. Waar is het functioneel en wanneer wordt het een beperking?

Continue reading “Routines: last of hulp?”

Omgaan met prikkels en ‘innerlijke ruimte’

Jaren geleden sprak ik een meditatiemeester. Eén opmerking van die man is me altijd bijgebleven en ik val er nog regelmatig op terug:

Je vermogen om met de buitenwereld om te gaan wordt groter als je je innerlijke ruimte vergroot.

Die kwam binnen.  Tot dat moment leefde ik in de veronderstelling dat ik moest ‘vechten’ tegen de buitenwereld en dat de manier om beter met de buitenwereld om te gaan, ‘beter leren vechten’ was. Het omgekeerde was waar. Deze eenvoudige zin omvatte de essentie van zen, of meditatie.

Continue reading “Omgaan met prikkels en ‘innerlijke ruimte’”

Empathie en gedeelde ruimte

Een van de grootste struikelblokken bij autisme is empathie: het mee-voelen met iemand anders. Niet te verwarren met medelijden. Het mee-voelen en ook uiten dat je mee-voelt is voor mensen naast (en ook wel op) het autismespectrum een emotionele basisbehoefte. Continue reading “Empathie en gedeelde ruimte”

Een holistische kijk op fixaties en preoccupaties bij autisme

In de omgang met preoccupaties is het belangrijk dat je het proces laat stromen. Het heeft te maken met het levensdoel van mensen met ASS.

 

Autisme wordt gekenmerkt door blokkades

Autisme  gaat gepaard met blokkades in de ontwikkeling. In normale situaties ontwikkelt een kind zich volgens een redelijk vast patroon volgens een bepaalde curve. Verschillende stappen vallen samen met een bepaalde kalenderleeftijd. Bij autisme is deze ontwikkeling verstoord. Continue reading “Een holistische kijk op fixaties en preoccupaties bij autisme”

Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief

Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief

Dit artikel is eerder verschenen op online magazine www.nieuwewtijdskind.com

Ik streef naar een mentaliteitsverandering ten aanzien van autisme. Autisme wordt bestempeld als een ‘psychische stoornis’ met diagnostische criteria in de DSM-V, een behandeltraject en sociale voorzieningen voor de mensen ‘op het spectrum’.  Aan autisme hangt een negatief stigma: we zien het als een ‘menselijkheidsdefect’. Continue reading “Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief”